Reklamacje/zwroty

Sklep - informacje » Reklamacje/zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres Sebastian Miernik, ul. Warchałowskiego 11/42, 02-776 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@dzieciakiwplecaki.pl.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Sebastian Miernik, ul. Warchałowskiego 11/42, 02-776 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@dzieciakiwplecaki.pl.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Wzór formularza reklamacji

Odstąpienie od umowy:

Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu przez internet ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyłając/dostarczając je do Sklepu.

Przyczepki rowerowe i akcesoria do przyczepek, nosidła turystyczne, sakwy rowerowe oferowane w Sklepie ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa.

Wzór formularza odstąpienia od umowy