Dane Osobowe

Sklep - informacje » Dane Osobowe

Wprowadzenie

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez Sklep Dzieciaki w Plecaki w swojej działalności gospodarczej.

Jeśli, po lekturze poniżej treści, będą Państwo mieli pytania lub zechcą Państwo skontaktować się z nami w celu złożenia wniosku dt. danych osobowych, prosimy o skorzystanie z informacji zamieszczonych w sekcji „Uzyskanie dostępu do swoich danych i realizacja praw podmiotu danych”.

Gromadzenia danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sebastian Miernik, Warchałowskiego 11/42, 02-776 Warszawa (dalej „Administrator").

Sklep Dzieciaki w Plecaki zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nim w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Sporadycznie, część danych zdobywamy, gromadząc je w trakcie pracy osób fizycznych z naszymi systemami informatycznymi, (np. pliki cookies na stronach internetowych). 

W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu zawsze musi być to zgodne z prawem.

Podstawa prawna przetwarzania

W Sklepie Dzieciaki w Plecaki dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

  • dobrowolnej zgody,
  • faktu realizacji umowy,
  • konieczności wykonania obowiązków prawnych,
  • oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu Dzieciaki w Plecaki np. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Sklep Dzieciaki w Plecaki wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług swoim Klientom. W szczególności przetwarzamy je do realizacji :

  • sprzedaży produktów i usług
  • obsługi reklamacji
  • odpowiedzi na zapytania      

Odbiorcy danych osobowych

Korzystamy z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym możemy ujawnić przetwarzane dane osobowe. Odbiorcami danych są:

- brokerzy kurierscy i firmy kurierskie;

- firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych;

- dystrybutorzy działający w modelu drophipping;

- dostawcy usług IT.

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Prawa podmiotu danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sklep Dzieciaki w Plecaki należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia.

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dot. ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@dzieciakiwplecaki.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 maj 2018 r.